Ensiaskeleita kurssin luomiseenKurssien luominen


Opetushenkilöstö saa käyttöönsä erilaisia materiaalipohjia palveluportaalin kautta. Palveluportaalin välityksellä voi tilata myös apua mm. Moodleroomsin käyttöönottoon ja sisältöjen luomiseen. Moodlerooms-ohjeita on koottu laajemmin Spesian digimaiseman yhteyteen. 

Kurssipohjan tilaamisen jälkeen opettajat pääsevät lisäämään erilaisia verkkomateriaaleja ja aktiviteettejä kurssilleen. Moodleroomsissa on valmiina mahdollisuus mm. interaktiivisten H5P-tehtävien luomiseen.


Sisältöjen lisääminen


Oppimisaktiviteetit ja tiedostot lisätään seuraavasta näkymästä:

Kuvakaappaus Luo oppimisaktiviteetti -painikkeesta. 

Klikkaamalla 'Luo oppimisaktiviteetti' -linkkiä avautuu näkymä, josta voi eri välilehdiltä valita lisättäväksi joko aktiviteetteja tai aineistoja.

Tiedostoja ja kansioita voi puolestaan lisätä kurssille kahdella tavalla:

  • Pudottamalla tiedostot ja kansiot tiedosto-laatikkoon
  • Selaamalla haluttu tiedosto tietokoneen resurssienhallinnasta


'Aktiviteetit' ovat interaktiivisia ja usein myös arvioitavia elementtejä (keskustelut, kyselyt, tehtävät, tentit jne):

Kuvakaappaus oppimisaktiviteettien luomisesta.


 'Aineistoina' voi puolestaan lisätä mm. erilaiset verkkosivut, kansiot ja ohjetekstit: 

Kuvakaappaus erilaisten aineistojen luomisesta (tiedostot, tekstit, videot ym.)


Kannattaa ehdottomasti tutustua lyhyisiin ohjeisiin, jotka löytyvät kunkin aineiston ja aktiviteetin nimen alta pyöreää infopainiketta (i) klikkaamalla.


Verkkokurssin sisällöntuotantoon löytyy monipuolisia oppaita, mm.


Valmiit materiaalipohjat


Hankkeissa on luotu koko Spesiaa varten valmiita materiaalipohjia, mm. yhteisiin tutkinnon osiin. Materiaalien esittelyt ja tilausohjeet löytyvät intrasta: https://spesia.sharepoint.com/opetus-ja-ohjaus/hyvatkaytannot/Sivut/yto-kurssit.aspx

Last modified: Monday, 21 June 2021, 9:15 AM